Criteria

De volgende criteria zijn gebruikt om de kwaliteit van de kliniek te bepalen:

–          Wie is/ zijn de arts(en) die er in de kliniek werken en gaan opereren?

–          Waar heeft de arts zijn/haar diploma gehaald? Wat voor artsendiploma heeft hij /zij  (Internationaal ook wel M.D/ O.D genoemd)?

–          In welk jaar heeft de dokter zijn/haar diploma gehaald?

–          Van af welke datum is hij/zij geautoriseerd om zijn/ haar vak uit te voeren?

–          Heeft de arts additionele  specialistische training gevolgd?

–          Is de arts lid van een professionele vereniging (b.v. ISHRS?)

–          Hoe lang voert de arts al haartransplantaties uit?

–          Hoeveel haartransplantaties voert de arts per maand uit?

–          Voert de arts ook ander operaties uit naast haartransplantaties?

–          Is de arts bereidt om referenties te geven van patiënten die door hem/haar zijn behandeld?

–          Waar vinden de operaties plaats? Is het een officieel operatiekamer en is er iets te zeggen over de categorie operatiekamer?

–          Is er een arts aanwezig tijdens de operatie?

–          Hoe zit het met de nazorg?

–          Kunnen er meer dan 10 voorbeelden worden gegeven?

–          Voor hoe lang wordt er met een vaste team gewerkt?

Er zijn vier scores: zeer goed, goed, matig en slecht.